Pinse

Innholdet i denne festen uttrykker vi ved å rette vår oppmerksomhet ut mot våren/sommeren, på lyset og spesielt på luftens element. Luften er felles for oss alle, vi puster og lever i den. Luften forbinder oss med hverandre. Luften er i bevegelse - vi kan se hva vinden gjør - men ikke vinden/ luften selv.
Pinsen har med begeistringens varme å gjøre. Vi føler oss glade og oppløftet når en felles idè engasjerer oss, når vi føler oss forbundet i en felles aktivitet, når vi jobber mot et felles mål. Da forstår vi hverandre lett og kan uttrykke det med "bevingete" ord.

 

tilbake