Artikler om oss

Steinerskolen 100 år!

Tøyposer

Dikt i forbindelse med Stortingsmeldingen

Dette diktet er skrevet av vår pedagogiske leder Aurelia Udo de Haes i forbindelse med at regjeringen har lagt frem en ny Stortingsmelding som skal ligge til grunn for ny Rammeplan for barnehager neste år. Vi er sterkt kritisk til innholdet hvor målstyrt læring, kartlegging av ferdigheter og dokumentasjon er hovedfokuset. Vi mener leken er det viktigste for barns helhetlige utvikling.

Kjære lille barn

Kjære lille barn, så heldig du er
Som har oss som er så ærekjær
Som vet hva du trenger for å lære
Slik at livet blir til å bære
Du selv aner jo ikke hva du trenger
Du som bare leker og ikke tenker lenger
Enn til neste øyeblikk på dagen
Der du ligger i sandkassa på magen
Nei, heldig er du som har oss som bestemmer
Og lager stortingsmeldinger som fremmer
Ditt læringsnivå, mål og alt du skal kunne
For uten alt det, hadde du gått til grunne.
For hvordan ville allting ha blitt
Hvis du hadde fått lov til å leke fritt?
Lærevillig og undrende hadde du begynt på skolen,
Kanskje litt uvant å sitte stille på stolen..
Nei, best å øve seg først som sist
Med målbare resultat innen en frist
Lille barn, hils de voksne med sitt barnehageopprør
Og fortell dem at de ikke vet hva de gjør
De som bare jobber i barnehagen
Og kaster bort tid med å ligge på magen.
De tror at det er noe de skulle ha sagt
Om noe de kan, men de er uten makt.
Nei, vi politikere vet nok helst aller best
Hva som er bra for deg og ellers folk flest.

Aurelia

Øko/Debio sertifiserng

Faglitteratur

Boklister

 

tilbake