Sommerfuglen Steinerbarnehage arbeider etter et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners pedagogiske impulser.

Vi vil ta vare på barndommen ved å legge til rette for at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo. Barna skal kunne erverve seg basiskunnskaper for livet i en vennlig, åpen, lys og rolig atmosfære.

 

Grupper
Barnehagen Sommerfuglen gir rom for 4 grupper:

Pedagogiske ledere

Gruppeledere

Styrerassistent/pedagogisk leder:

Daglig leder:

Mer informasjon om

 

Steinerbarnehage: Sommerfuglen er tilsluttet Forbundet Steinerbarnehagene i Norge som har egne nettsider: www.steinerbarnehagene.no.

 

tilbake