tilbake

Grunnmuren til uthuset fra byggestarten

 

24.09.2006

24.09.2006

24.09.2006
 

tilbake