tilbake


Fra grunnsteinsnedleggelsen for Sommerfuglen Steinerbarnehage- ord som ble sagt

Velkommen til nedleggelse av grunnsteinen til dette barnehagebygget som skal være rammen rundt dagliglivet for mange barn og voksne i tiden fremover.

I esken legger vi en kube av granitt som skal symbolisere vårt hjemsted, bokstavelig talt. Det er en granittart som finnes spesielt rundt her i Trondheimsområdet og den heter Trondhjemitt. Der er her vi skal leve og arbeide, med trygg grunn under føttene.

Det neste vi vil legge ned i esken er navnene på de mennesker/institusjoner, foretak som har startet og videreført hele prosjektet frem til i dag.

Hadde det ikke vært for dem, hadde vi ikke kunne starte arbeidet.

Så vil vi nevne vår prosjektleder Kjell Kvam, Kvadrat Arkitektkontor ved Karen Romslo og Morten Jakobsen, Landskapsarkitekt Kjellaug Jule og entreprenør Per Olav Koteng.

Fra Kommunens side har Solrun Paasche, Ole Ivar Folstad og Vidar Kvamstad vært positive medspillere.

Alle disse menneskene og flere i tillegg har gitt sine innspill, gitt av sin kompetanse og sin arbeidskraft og ikke minst av sin begeistring for å virkeliggjøre ideen som ligger til grunn for denne barnehagen.

Ennå er det mye igjen å gjøre men vi vil gi en stor takk og en rungende applaus til alle dere!

Vi legger navnelisten ned i esken.

Nå vil vi lese selve grunnsteinsordet,
legge det ned i esken og plassere den i grunnen.

Etterpå blir det litt hyggelig samvær med kaffe og kaker og saft
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunnsteinsverset
for Sommerfuglen Steinerbarnehage

Måtte her råde det
som åndslys
i kjærlighet
ut fra hjertets sikkerhet
og ut fra sjelens fasthet
kan gi det voksende mennesket.

Dette bygget skal være et trygt sted
der små og store mennesker
kan møtes og vokse
i tillitt til det gode i verden
i glede over det vakre i verden
og i stadig søken etter det sanne i verden.


 

tilbake