tilbake

Høstforberedelser

Som forberedelse til høsttakkefesten kjerner vi smør i ringen.
Heldige er vi og, som kan gå til bondens åker å skjære korn.
Alle fikk prøve ljåens kraft, samle kornaksene, smake på kornet, kjøre det hjem på høyvogna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tilbake