Adresse

Sommerfuglen Steinerbarnehage AS
Havsteinekra 7
7021 Trondheim

Telefon

Beliggenhet

Telefon

E-post

Daglig leder

  • Aurelia Udo de Haes

Barnehagens Kontonummer

  • 1254 05 20109

Kontingent

 

tilbake