For hvem
Sommerfuglen Steinerbarnehage er godkjent for 10 småbarn i småbarnsgruppe 1 – 3 år, og to ganger 18 barn fra 3-5 år. Barnehagen kan også ta imot 6-åringer som ifølge steinerpedagogikken skal ha barnehagepedagogikk, og som steinerskolene har tillatelse til å gi opplæringstilbud i barnehagen (iflg.dep. 14.05.96).

Medarbeidere
Det er ansatt 4 steinerpedagoger, én for hver gruppe, hvorav én er pedagogisk leder.
Ellers er det ansatt pedagoger og assistenter ifølge de offentlige kravene om bemanning samt styrer.

Medarbeiderne har ukentlige møter der det inngår studiearbeid for videreutdannelse, kunstneriske øvelser, barneobservasjoner og drøftelser av praktiske / organisatoriske ting.

Barnegruppene har tilhold i hver sin gruppe med egen inngang, egen garderobe og eget kjøkken. Målet er å gi barna et oversiktlig miljø og et begrenset antall voksne å forholde seg til for å styrke deres selvopplevelse i forutsigbare, trygge omgivelser. Denne trygge basissituasjon er grunnlaget for mange varierte opplevelser / aktiviteter både i barnehagen og utenfor.

Pedagogikk
Steinerpedagogikken er en aldersspesifikk pedagogikk der en går ut i fra at hvert utviklingstrinn har sitt metodiske tyngdepunkt og bygger på det som er oppnådd i foregående trinn. I barnehagealderen settes fokus på den fysiske utvikling som danner grunnlaget for læreevnen i skoletiden og helse gjennom hele livet.

Sanseopplevelser
Sanseopplevelsene preger barnet fra første stund. Pedagogene legger til rette for gode, originale, mangfoldige opplevelser. Jo mindre barna er desto dypere når inntrykkene fra omverdenen helt inn i de ennå formbare sanseorganene og kroppens øvrige organkonstruksjoner og preger disse. (For eksempel behagelige og frydefulle opplevelser øker blodomløpet – barnet får røde kinn og blir varm – negative, skremmende og for spennende opplevelser gir hjerteklapp og blekhet og barnet får kalde hender og føtter). Det krever generell god empatievne og gjennomtenkt planlegging av pedagogen, da hvert barn reagerer individuelt på ulike inntrykk.

Selve bygget er laget med henblikk på å formidle vakre farger og former og en lun atmosfære, ved siden av å være funksjonelt godt utstyrt og innredet. Det er brukt kun naturmaterialer i bygget. Det legges vekt på kvalitet på alle plan. Leker og utstyr er av naturmaterialer, tre, stein, metall, glass, naturfaser ull, bomull, lin, med mer. Dette gjelder også kjøkkenutstyr, kopper, fat osv. Det at ting rundt barna er vakre og ekte medfører bl.a. også en læreprosess/bevisstgjøring for hvordan vi behandler og pleier våre omgivelser.

Etterligning
Barna etterligner de voksne. Derfor stilles det krav til pedagogene om å henge fra seg dagens private bekymringer sammen med yttertøyet ute i gangen og være fullt til stede for barna. Det betyr ikke at de skal leke med dem og underholde dem, men at de skal være etterligningsverdige mennesker som er opptatt av sitt meningsfylte arbeid der og da. Når de voksne lager mat, syr i en knapp, spiller på et instrument,
reparerer en sykkel osv, vil barna finne inspirasjon til sin egen frilek – eller hjelpe til - og etter hvert vokse inn i verden på en naturlig måte. Selvfølgelig hjelper den voksne til for at barna skal kunne utfolde seg med sine egne prosjekter.

Rytme
Rytmen i dagsløpet, i uken og i årsløpet gir trygghet og konsoliderer barnets selvfølelse. Det er ikke et program som skal følges men et forløp som skifter mykt men jevnlig mellom egenaktivitet, ro, fellesaktivitet, aktivitet stimulert av pedagogen, hvile - osv. En god søvn - og matrytme gagner barnets helse. Rytmisk gjentatte aktiviteter støtter opp om læringsprosessen og kan gjøre mange regler, påbud og forbud i hverdagen overflødige.
Det fortelles daglig eventyr og historier som gir en følelsesmessig orientering om hva livet kan innebære.
Dukkespill støtter den indre billeddannelsen. Vers og regler i ”ringen” (samlingsstunden), ringleker og dans fremmer så vel den motoriske som den språklige og sosiale utviklingen.

Kunstneriske aktiviteter i barnehagen
- Musikk praktiseres daglig gjennom sang. Instrumenter (slag-, streng-, og blåseinstrumenter), bruker barna periodevis i forbindelse med dans eller små spill. Det spilles også på ulike instrumenter for barna.
- Maling tilbys en gang i uken med vannfarger, store pensler på store våte ark.
- Modellering tilbys en gang i uken med farget bivoks, leire eller
trolldeig.
- Små skuespill forberedes til årstidsfester og høytider.
- Tegning foregår jevnlig alt etter barnas behov og lyst.

I forbindelse med de ulike årstidene eller ved spontane prosjekter fra barnas side finner det sted aktiviteter som karding av ull, spinning, laging av lykter, dukker, kaker, kulisser, kroner, kapper, girlander osv (se årsplanen).

Det lages mat på gruppene hver dag med mulighet for deltagelse fra barnas side. Det brukes kun mekaniske hjelpemidler slik at barna kan oppleve og gjennomskue de fysiske lovmessighetene som ligger til grunn for at ulike ingredienser blir til deig, korn blir til mel, fast blir til flytende og omvendt osv., noe som er med på å legge grunnlaget for senere logisk tenkning.
Målet er kun å bruke økologiske matvarer, dels for helsens skyld, dels for å støtte de mennesker/organisasjoner som arbeider med å bevare et sundt jordsmonn.
Barna kan også være med på enkel rengjøring og vedlikehold av huset, generelt på alt som skjer av hverdagslig arbeid, som hagearbeid, kompostering av kjøkkenavfall, avfallssortering med mer.

Det vil være rikelig med daglig ”utetid”, turdag, skigåing/aking, vandring i den nære omgivelse og via turløypa opp i marka.

De små barna fra 1 – 3 år har sitt eget opplegg. I småbarnsgruppene legges spesielt vekt på barnas egenutfoldelse. Utviklingen skal kunne foregå i barnas egen takt. ”Langsomhet” ro, velbehag og glede er nøkkelord her og mye omsorg og varme (se egen folder).

Trondheim - februar 2006
 

 

tilbake