"Ta imot barnet med ærefrykt, oppdra det i kjærlighet og la det gå i frihet."
Rudolf Steiner

Steinerbarnehagene er et pedagogisk alternativ basert på Rudolf Steiners pedagogiske impulser
og ideer om barnets utvikling. Tre grunnprinsipper ligger til grunn for vårt pedagogiske arbeid:

 

Rytme

Barnet kjenner igjen, og kan føle seg trygg i dagsrytmen. Hver ukedag har sine gjøremål, hver årstid bærer sitt preg og enhver fest skaper sin stemning. Gjennom sangleker, vers og regler opplever barnet språkets rytme og harmonien i bevegelsen.

 

Etterligning

Barn orienterer seg i verden gjennom å ha voksne som forbilde. De liker å være med på de voksnes sysler som baking, vedhugging, rengjøring, snekring, matlaging, graving i  hagen osv. Barn trenger tid til å gjøre elementære erfaringer  og til å lære verden å kjenne.  

 

Sansning

Sanseinntrykkene virker i to retninger: De gir opplevelser og de former organene som er i utvikling. Inntrykkene preger seg inn i barnets organisme.  Derfor legger vi vekt på å gi dem gode og ekte sanseopplevelser. Lyse, varme farger, vakre bilder, levende musikk og leker av naturmaterialer vil gi barna varierte og nyanserte sanseopplevelser. Mat som er av økologisk kvalitet legger grunnlag for barnets helse. Barn trenger tid og god plass til å bearbeide opplevelsene i leken. Modellering, maling og tegning gir næring til fantasien og aktiviserer sansene.

 

Sansepleie

Spesielt vektlagt for småbarnsgruppene. De små barna er helt åpne for alle sanseinntrykk de utsettes for. Inntrykkene preger seg inn i hele barnets organisme, og det er vårt ansvar å velge hva vi vil utsette dem for. De små orienterer  seg i verden gjennom å ta de voksne som forbilde. Vi vil gi dem:

I den tidlige barndom legges grunnlaget for barnets helse gjennom sunn kost og et rytmisk dagsforløp med faste måltider, faste sovetider og innarbeidelse av gode vaner. Gjennom fri bevegelse forberedes språkutviklingen. Musikk og sang sensibiliserer hørselen.
 

Eventyrene

Eventyrene er et viktig element i oppdragelsen. Gjennom eventyrsymbolikken vil barna umiddelbart forstå hva som er mulig å møte i livet, og hva det vil si å være menneske i medgang og motgang. Eventyrene gir også barna en rik indre billedverden. 

 

Problemer fra de voksnes verden

Problemer fra de voksnes verden er ikke tema for diskusjon i en Steinerbarnehage.  Først og fremst skal verden være god for  barna, slik at de kan bli store og sterke, ikke bare fysisk sett. Barnas privilegium er å slippe å bekymre seg for de voksnes problemer.

 

Vi vil ta vare på barndommen

Vi vil ta vare på barndommen ved å legge til rette for at barna utvikler seg i sitt eget tempo.
Vi vil skape en vennlig, åpen, lys og humørfylt atmosfære der barna kan trives.  Vi ønsker at verden skal oppleves som god for barna. For mange bekymringer fra voksenlivet virker nedstemmende på dem.Førskolebarn lever og ånder i sine omgivelser, og har ennå ikke utviklet evnen til å sortere alle de inntrykkene som de lett eksponeres for i dagens samfunn.Spesielt gjelder dette inntrykk som de får fra elektroniske medier. Derfor prøver vi å gi barna virkelige og gjennomskubare opplevelser.

 

Årstidsbord

Årstidsbord handler om tiden og om bilder, og den innflytelse begge kan ha på det voksende mennesket. I Steinerbarnehagene er årstidsbord en del av den pedagogiske metoden.

Årstidsbordet skal speile festene vi til enhver tid feirer i barnehagen og samtidig uttrykke naturens forvandling gjennom årsløpet. Dette er et opphøyet, vakkert og stille sted hvor barnet kan betrakte og falle til ro i seg selv. Årstidsbordet gir barna et fast holdepunkt i rommet og en trygghet i hverdagen. Dette bordet, hyllen eller kommoden er plassert på et godt synlig sted for barna i stuen/gruppen. Barna kommer gjerne med sine små skatter og legger dem der.

Utformingen kan være individuell i de forskjellige gruppene, men alltid vil en finne en blomsterbukett, et lys, et kunstkort og en krystall. En duk og/eller et silkeslør i en farge som passer til årstiden gjør det hele til en nytelse for øyet. Hele fargesirkelen brukes gjennom årets løp. Om våren er ”Moder jord” med alle sine frøbarn tilstede, på høsten dukker St.Mikael og dragen opp, til Advent vandrer Maria og Josef mot stallen og når det er bitende kaldt ute, ja da står Kong Vinter i isslottet sitt.

 


Rammeplan


Link til rammeplan for Steinerbarnehagene i Norge finner du ved å trykke på bildet under.
Rammeplan for Steinerbarnehagene

 

 


 

 tilbake | les mer om steinerpedagogikkens opprinnelse | Barn i førskolealderen - kompetansemål |